Bättre sömn, blodtryck och stresshantering. Ökad prestations- & återhämtningsförmåga. Det är några möjliga effekter med HRV-träning – en metod som bygger på andnings- & fokuserings-övningar som hjälper människor att hitta sin inre balans.

HRV står för Heart Rate Variability – och det är hjärtat som är verktyget i HRV. Hjärtats rytm påverkar din upplevelse av inre balans, och med HRV-träning lär du genom andning själv påverka hjärtats rytm. Du får lära dig andnings- och fokuseringsövningar som skapar balans i det autonoma nervsystemet, det sympatiska- & parasympatiska nervsystemet. Detta kan ofta ge klienter fantastiska resultat som bättre sömn, blodtryck, lugn, återhämtning och ökad prestationsförmåga.

Det är ett mycket tydligt pedagogiskt verktyg som konkret visar hur den inre balansen förändras med hjälp av rätt andning och fokus.  Man sätter en sensor i örat på klienten och kopplar upp sig och kan då mäta den inre balansen med det sympatiska och parasympatiska nervsystemet.

 

Jag erbjuder tjänster inom; coachning/stresshanteringföreläsningar/kurser,
HRV-träning, kinesiologi, konst/hantverkmassage, Reiki healingprodukter.